Kantoorsimulatie - Fvisem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Kantoorsimulatie

Software > Onderwijs Nld

FVISEM: SIMULATIE  10 afdelingen met ruim 20 voicemailberichten

Vier talen

Het programma Fvisem werkt in vier talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Voor de scholen in België zijn speciale aanpassingen geregeld zoals Aankoop in plaats van Inkoop.
Bovengenoemde talen zijn op twee onderdelen van toepassing: de schermen en de afdrukken op papier. Deze instellingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

Invulling
In de simulaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de invulling die Fvisem zelf heeft ontworpen, wordt gebruik gemaakt van namen, adressen en logo's van bedrijven die echt bestaan. Deze bedrijven gaven allemaal hun toestemming. Voor de kostenfacturen houdt dat o.a. in dat de factuur m.b.t. telefoniekosten van KPN afkomstig is.
In totaal zijn er 60 klanten en 13 leveranciers ingebouwd met daarnaast nog 18 leveranciers van diensten.
Er zijn zelfs enkele buitenlandse klanten opgenomen. Het betreft een camping en een hotel in Frankrijk, de Attahöhle (druipsteengrotten) uit Attendorn in Duitsland en Heylen (meubelen) uit Peer in België.

Het artikelassortiment bestaat uit relatiegeschenken.
Voor de volledige invulling van het standaardbedrijf zie Ingebouwde bedrijven.

Simulatie: verschillende werkwijzen qua werkplekinvulling
algemeen
In Fvisem zijn 9 afdelingen aanwezig: Receptie, Verkoop, Magazijn, Expeditie, Facturering, Administratie, Inkoop, Personeelszaken en Controle.
Daarnaast zijn de onderdelen Relaties en Klachten ingebouwd. Deze onderdelen kunnen door iedereen worden gebruikt.
De Centrale vervangt de 'buitenwereld', de klanten, leveranciers, de bank enz.. De docent/bedrijfsleider regelt de zaken op de Centrale.
Het aantal medewerkers en/of computers dat per afdeling kan worden ingezet is niet begrensd.

9 afdelingen

Dit is de standaard instelling binnen Fvisem. Orders gaan op papier van de ene naar de andere afdeling. Alle afdelingen moeten de orders opnieuw invoeren.
Op de afdeling Controle worden de orders digitaal gecontroleerd. Er zijn veel mogelijkheden om fouten te maken, maar het systeem controleert (bijna) alles.

9 afdelingen: de plus variant
De werkwijze is vergelijkbaar met de werkwijze hierboven. Het verschil zit hem in onderstaande.
Zodra Controle een orderbevestiging van Verkoop akkoord heeft bevonden, wordt de order op Controle gefiatteerd.
Op datzelfde moment worden de ordergegevens van de betreffende order meteen beschikbaar gesteld op de afdeling Magazijn en later ook op de afdelingen Expeditie en Facturering.
Dit houdt in dat deze 3 afdelingen de order kunnen opvragen en niet hoeven in te voeren.
Op deze 3 afdelingen moeten alleen nog enkele aanvullende gegevens worden ingebracht.
Dit houdt wel in dat er nauwelijks fouten gemaakt kunnen worden op deze 3 afdelingen.

Fvisem - Simulatie

Hieronder staat beschreven hoe Fvisem op dit moment ingezet wordt op o.a. VMBO scholen.

Het programma is opgezet voor voor een volledig onafhankelijke kantoorsimulatie. Een buitenwereld is niet nodig, alles is ingebouwd.
Maar het is wel mogelijk de simulatie OPEN te maken door met andere simulatiebedrijven te gaan handelen.

De medewerkers werken interactief met elkaar samen in een bedrijf met een zelf te kiezen aantal medewerkers.
Fvisem verwerkt in- en verkooporders, offertes, post- en personeelsregistratie.
Het programma bestaat uit 2 onderdelen: het Simulatiebedrijf (hier doen de leerlingen hun werk) en de Centrale (hier gebeurt alles bijna volledig automatisch; de docent beheert de Centrale).

Het simulatiebedrijf
De werkomgeving voor de medewerkers bestaat uit de afdelingen:
Receptie - Magazijn - Facturering - Inkoop - Verkoop - Expeditie - Administratie - Personeelszaken - Controle

Vanuit de Centrale komen opdrachten binnen in het simulatiebedrijf. Via Receptie worden alle afdelingen voorzien van werk.
Iedere afdeling voert zijn werkzaamheden uit aan de hand van meegeleverde draaiboeken. De afdelingen zijn afhankelijk van elkaar, dit betekent dat werk van de ene afdeling doorgaat naar een andere afdeling. Dit houdt meteen in dat gemaakte fouten kunnen doorwerken naar andere afdelingen.
De afdeling Controle is ingebouwd om in het verkooptraject het werk van de andere afdelingen te controleren.
In het simulatiebedrijf rekent het programma meestal niet automatisch, de leerling moet zelf bedragen en percentages invullen. Het programma controleert dan.

De Centrale
De centrale bevat de Klanten - Leveranciers - Bank - Bedrijfsvereniging - Belastingdienst - Expeditiebedrijf en overige leveranciers van diensten. Dit onderdeel werkt zo goed als volledig automatisch.

Klanten sturen op verzoek van de docent bestellingen en/of offerteaanvragen op papier of via e-mail naar het simulatiebedrijf. Van de leerlingen wordt dan verwacht dat ze daar correct op reageren. Indien ze een fout maken worden ze door Controle of de Centrale op die fout geattendeerd, daarna krijgen ze de mogelijkheid de fout te herstellen.

Werking van de simulatie in het kort
De docent genereert orders van klanten voor het simulatiebedrijf en legt deze documenten in het postvakje van Receptie.
Receptie boekt de documenten in bij de ingekomen post en distribueert de documenten over de verschillende afdelingen.
De afdelingen Verkoop, Expeditie, Magazijn, Facturering en Administratie doen de werkzaamheden die in de draaiboeken staan en produceren uitgaande post, bijvoorbeeld orderbevestigingen, vrachtbrieven en facturen.
Deze documenten worden digitaal gecontroleerd door Controle en daarna nog eens door de Centrale. De Centrale "weet" immers welke bestelling een klant heeft gedaan en weet dus ook hoe de orderbevestiging, vrachtbrief of factuur er uit moet zien.

De ingebouwde bank werkt met een controller èn eventueel met een speciale USB-stick. Deze stick vervangt de bankpas. Er kan ook zonder een fysieke stick worden gewerkt. Bij Intro is dat over het algemeen handiger.
Bankafschriften moeten door de gebruiker zelf worden afgedrukt.

Kenmerken
* De simulatie is standaard gesloten, alles zit ingebouwd. Open elementen zijn eenvoudig toe te voegen.
* Het werk dat de leerlingen moeten doen op de afdelingen kan zowel handmatig als per computer gebeuren.
* De bedoeling is dat leerlingen op deze manier inzicht krijgen in een geautomatiseerde gegevensverwerking.
* Voor de docent is er geen correctie, de computer controleert alles.

Leereffecten
Niet alleen het leren van de inhoudelijke werkzaamheden op de diverse afdelingen komt tijdens het werken met Fvisem aan de orde, ook kan de nodige aandacht worden besteed aan belangrijke houdingsaspecten zoals:
* omgang met medeleerlingen (collega's) en docent (bedrijfsleider)
* interesse voor het werk, voor het (simulatie)bedrijf
* inzet, eigen initiatieven
* verantwoordelijkheidsgevoel
* samenwerking
* etc.
Mede op grond van laatstgenoemde aspecten worden de leerlingen beoordeeld.

Werkwijze
Voor de simulatie wordt geen lesmateriaal meegeleverd, wel handleidingen voor alle afdelingen.
Het werken met één bedrijf heeft o.a. als voordeel dat het geheel veel meer een bedrijfsgevoel geeft. Je staat met de gehele groep voor het bedrijf en dit geeft meer saamhorigheidsgevoel. Het is mogelijk om voor drukke afdelingen meerdere computers in te zetten. Zo is het mogelijk om ongeveer 18 leerlingen in één bedrijf onder te brengen. Hoe meer bedrijven tegelijkertijd in de lucht, hoe meer problemen er kunnen ontstaan.
Meer leerlingen in een bedrijf kan wel, maar dan is extra ondersteuning voor de docent vaak wel nodig.

Standaard is een beginsituatie ingebouwd zodat leerlingen meteen aan het werk kunnen. De bedrijfsleider kan er, indien gewenst, ook voor kiezen deze beginsituatie uit het systeem te verwijderen.

Hieronder staat aangegeven hoe met Fvisem gewerkt kan worden.

Klas 4
In klas 4 wordt met de echte simulatieversie gewerkt. Deze versie is standaard gesloten. De bedrijfsleider kan, indien hij ervaring heeft opgedaan, er ook voor zorgen dat met andere scholen/simulatiebedrijven wordt gehandeld. Ook kan hij orders door derden (administratie, collega´s) laten inbellen zodat een meer open karakter wordt gerealiseerd.
Voor één klas wordt één bedrijf ingericht met 9 afdelingen. Alle leerlingen worden over deze afdelingen verdeeld.
Leerlingen werken binnen het bedrijf met elkaar samen. Een afdeling Controle is speciaal ingebouwd om het werk van de andere afdelingen te controleren voordat het ´de deur uit gaat´. Deze controle gebeurt eerst op het oog, daarna digitaal.
Een verkooporder komt binnen op Receptie en gaat vandaar via de afdelingen Verkoop, Controle, Magazijn, Expeditie, Facturering en Administratie het gehele bedrijf door. Pas als Controle zijn fiat geeft, komt de orderbevestiging, vrachtbrief of factuur digitaal bij de klant terecht.
Het inkooptraject speelt zich af buiten de afdeling Controle.
In Fvisem is ook een boekhouding en losstaande debiteuren- en crediteurenadministratie opgenomen. Ook deze onderdelen werken geheel zelfstandig en hoeven niet gebruikt te worden om de formulierenstroom goed te laten functioneren.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu