Intro versie - Fvisem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Intro versie

Onderwijs (Ned)

FVISEM: INTRO (versie: voorbereiding op de simulatie, deze versie heeft 10 afdelingen)

Deze Intro versie is bedoeld als voorbereiding op de simulatie.
Inhoudelijk bestaat deze versie alleen uit uit het materiaal van Fvisem.

In het verleden bleek maar al te duidelijk dat het voor leerlingen in klas 4 vrij moeilijk is om zomaar ineens vanuit een theoriemethode over te stappen op een werkplek in een simulatiebedrijf waar niet methodisch wordt gewerkt. De overgang bleek te groot.
Speciaal voor de derdeklassers is toen de Intro ontwikkeld. Deze versie bevat dezelfde afdelingen als de simulatieversie, maar de leerlingen werken niet met elkaar samen. Iedereen werkt min of meer "schools" zijn eigen opdrachten af. Leerlingen bereiden zich op deze manier voor op het zelfstandig werken in een simulatie.
Er is geen afhankelijkheid tussen leerlingen en afdelingen. Fouten werken niet door naar andere afdelingen of andere leerlingen.
Leerlingen worden gecontroleerd nadat ze een opdracht (invoerscherm) hebben afgehandeld.

Voor dit onderdeel is speciaal lesmateriaal geschreven. De leerling wordt bij de eerste opdracht op elke afdeling stap voor stap begeleid bij het uitvoeren van de opdracht. De volgende opdrachten moet hij zelfstandig uitvoeren, hij kan daarbij gebruik maken van de beschrijving uit de eerste opdracht.
Als een leerling zijn opdrachten heeft uitgevoerd op een afdeling, zijn al zijn uitwerkingen door Fvisem gecontroleerd. De resultaten van deze controle ontvangt hij in zijn eigen e-mail. Ook de docent krijgt hierover mailberichten.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu