Help - Faqs - Fvisem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Help - Faqs

Software > Onderwijs Nld > Info voor gebruikers

FAQ'S

Een medewerker kan zich niet aanmelden.

Algemeen
De melding "De beheerder heeft nog niet alle voorbereidingen gedaan" verschijnt.
Inloggen als Beheerder. Dan kiezen: Inrichten - Fvisem deblokkeren.
Bij Intro
Als beheerder kiezen: Inrichten; aanmaken en onderhoud groepen; de groep selecteren en dan kiezen: Inlogblokkades verhelpen.
Bij de Simulatie
Bij deze medewerker het wachtwoord van de beheerder ingeven. De aanmeldblokkade wordt dan verwijderd.
Als het aanmelden bij de simulatie problemen blijft geven, dan kan de tijdregistratie ook worden uitgeschakeld door in de map FvisemBst een bestandje GTR.txt te plaatsen. De inhoud van dit bestand is onbelangrijk. Hierbij is wel de exe file van 9-12-2010 (of later) nodig.

Fvisem geeft een foutmelding m.b.t. MCI32.OCX of een andere *.OCX of een *.DLL (of soms een andere 'vage' melding).
De msi-installatie moet nog of opnieuw gedraaid worden op het werkstation.

Fvisem geeft aan lcFvisem.fvm en/of bdFvisem.fvm niet te kunnen vinden.
De snelkoppeling aanpassen. De werkdirectory staat wellicht niet (juist) aangegeven.

In Intro kunnen de opdrachten niet worden gecontroleerd. Fvisem geeft bijv. aan: Geen obv's aanwezig.
De opdracht(en) eerst vergrendelen! Vanaf versie 8.1 is in Intro het versturen/vergrendelen als verplicht onderdeel ingevoegd.

Het inloggen bij een afdeling (of introleerling) lukt niet terwijl alles toch juist lijkt geïnstalleerd te zijn. (Fvisem gaf foutmelding 1 of 3).
Een mogelijke oplossing: Meer diskruimte beschikbaar stellen voor de gebruikers van Fvisem.
Mogelijke oorzaak: Er is te weinig ruimte op de harde schijf beschikbaar voor de docent die groepen klaarzet
Fvisem heeft niet alle bestanden klaargezet en/of Fvisem kan geen tijdelijke bestanden meer aanmaken omdat de ruimte begrensd is.
Vanzelfsprekend zijn er meerdere oorzaken mogelijk.

De invoerschermen op afdelingen zijn volledig "verminkt".
Fvisemvtt.mdb (uit FvisemBst) verwijderen als niemand Fvisem gebruikt. Daarna Fvisem opnieuw opstarten.

Fvisem geeft de melding dat de printer nog actief is.
Dit terwijl dat helemaal niet aan de orde is.
Fvisem blijkt deze melding ook te geven als een afdrukbestand (rpt-file) defect is geraakt.
U kunt eerst zelf kiezen voor: Afdrukbestanden opnieuw plaatsen. Dit kunt u doen als Beheerder vanuit Inrichten en dan de eerste menuregel.
Mocht dit niet het juiste resultaat opleveren dan contact opnemen met FVISEM. Een correct afdrukbestand zal geplaatst moeten worden.

Niemand kan inloggen omdat Fvisem aangeeft dat er nog geen bedrijven zijn aangemaakt terwijl er wel bedrijven zijn aangemaakt.
De beheerder kan bij Inrichten - Aanmaken groepen zien dat er goepen zijn aangemaakt.
Het bestand bdFvisem.fvm (map: FvsiemBst) is verminkt geraakt. Dit bestand ter reparatie opsturen. Zelf repareren kan ook via Beheer-Installatie.

Error 94 invalid use of Null.
Kan duiden op een verminkte database. Deze bestanden voor reparatie opsturen. Zelf repareren kan ook, zie de docentenhandleiding.

Error 91
De setup (Fvisem.msi) op het werkstation draaien. Er kan een DLL bestand ontbreken.

Fvisem geeft runtime error 20000 (of een hoger nummer).
Deze error verschijnt soms als een leerling een afdruk op het scherm sluit via het kruisje rechts boven i.p.v. via Close. Heeft te maken met Crystal Reports (de afdrukrapporten) en niet met Fvisem zelf.

Fvisem geeft een andere runtime error.
Graag het nummer (en de eventueel aangegeven tekst) doorgeven aan Fvisem. Hierbij graag ook aangeven wanneer deze melding precies ontstaat. Het hele stappenplan graag aangeven totdat de foutmelding ontstaat.

The Microsoft Jet database engine can not open the file ‘..\lcFvisem.fvm’. It is already opened exclusively by another user etc.
Dit probleem kan met rechten te maken hebben. Maar in enkele gevallen kon het probleem worden opgelost door de snelkoppeling voor Fvisem aan te passen.
De werkdirectory stond aangegeven als bijv. T:\Fvisem. Dit werd aangepast in het volledige pad, bijv. F:\Data\Kantoor\Fvisem of juist andersom.
Daarna bleek het probleem opgelost.

Fvisem kan een Word- of Exceldocument niet openen, terwijl de programma's zelf wel willen opstarten.
Dit probleem kan meerdere oorzaken hebben:
de bestanden staan niet geïnstalleerd of staan niet op de juiste plaats.
in het pad naar de bestanden zit een mapnaam waarin een spatie staat. Dit probleem is helaas NIET op te lossen, tenzij de naam van de map aangepast kan worden. (Fvisem zelf maakt geen mappen aan met een spatie in de mapnaam). In het pad naar het programma mag wel een spatie voorkomen in een van de mapnamen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu